Programy dla małych i średnich firm

Najlepsze systemy do obsługi sprzedaży i magazynów, księgowości, CRM oraz kadr i płac w małych i średnich firmach, a także wspierające sprzedaż internetową i pracę biur rachunkowych.

Poznaj programy InsERT nexo i InsERT GT. Wybierz rozwiązanie dla Twojej firmy.Subiekt NEXO - system sprzedaży, obsługuje wszystkie typy dokumentów handlowych

Cena netto za 1 stanowisko 599 zł , za 3 stanowiska 999 zł

(szczególną zaletą jest zaawansowany system zamówień) i umożliwia sprawne zarządzanie gospodarką magazynową. Posiada rozbudowaną część finansową umożliwiającą wykonywanie operacji kasowych, bankowych czy tworzenie raportów kasowych. Moduły rozliczeniowe ewidencjonują rozrachunki, działania windykacyjne i tabele kursów walut. Moduły kartotekowe pozwalają na prowadzenie zaawansowanej ewidencję kontrahentów, asortymentu, urządzeń zewnętrznych, instytucji, wspólników i pracowników.

Zobacz więcej »
Subiekt Nexo jest częścią nowej linii produktów InsERT nexo zintegrowanego pakietu, w skład którego wchodzą również systemy księgowe: Rachmistrz nexo/ nexo PRO (KPiR oraz ewidencja podatku zryczałtowanego) i Rewizor nexo/ nexo PRO (pełna księgowość). Linia nexo została zaprojektowana z przywiązaniem szczególnej uwagi do wygody użytkowania.
Najważniejsze cechy programu:
 • obsługa wszystkich typów dokumentów handlowych i magazynowych,
 • pełny rozdział dokumentów magazynowych i handlowych,
 • automatyczne generowanie dokumentu WZ do faktury,
 • zbiorcze generowanie faktur do dokumentów WZ,
 • sprzedaży z wielu magazynów z automatycznym generowaniem WZ na poszczególnych magazynach,
 • rozbudowany system zamówień - każda pozycja dokumentu może mieć inny termin realizacji (nawet wcześniejszy niż termin realizacji całego dokumentu),
 • kartoteka klientów obejmująca także informacje typu CRM,
 • rozbudowana polityka cenowa - możliwość przypisywania cenników do poszczególnych klientów; cena, domyślny i maksymalny rabat pozycji cennika mogą być zależne od jednostki miary i progów sprzedaży,
 • obsługa przedpłat, płatności kartą, płatności za pobraniem, sprzedaży kredytowanej, cesji na innego płatnika, zaliczek pracowników na zakup,
 • obsługa kasy z ewidencą operacji gotówkowych i bezgotówkowych (płatności kartą płatniczą, bony), operacje kasowe z odłożonym skutkiem (niewykonane),
 • rozbudowana obsługa rachunków bankowych (przelewy standardowe, do ZUS, podatkowe, operacje na rachunku, opłaty prowizyjne, wyciągi),
 • obsługa bankowości elektronicznej za pomocą wymiany plików jak również online z wybranymi bankami,
 • integracja z Rachmistrzem nexo i Rewizorem nexo,
 • ewidencja rozrachunków (należności i zobowiązań), rozliczenia wielowalutowe, wezwania do zapłaty, noty odsetkowe, kompensaty,
 • współpraca z urządzeniami zewnętrznymi (kasami fiskalnymi, drukarkami fiskalnymi, wagi etykietujące, czytniki kodów kreskowych); automatyczna synchronizacja zmian asortymentu w kartotece i urządzeniach zewnętrznych,

Subiekt Nexo PRO - pozwala na obsługę firm wielooddziałowych

Cena netto za 1 stanowisko 1199 zł , za 3 stanowiska 1999 zł

Umożliwia zaawansowane nadawanie cen towarom poprzez definiowanie cenników głównych i dodatkowych. Posiada rozbudowaną obsługę zamówień ? dla wersji PRO stworzono m.in. widoki robocze ('Asortyment na zamówieniach' do obsługi pozycji zamówienia, 'Asortyment na wyczerpaniu', 'Asortyment na zleceniach'), które ułatwiają logistykę zamówień. W wersji nexo PRO dodamy pola własne do różnych elementów programu, stworzymy także własne raporty i wzorce wydruku.

Zobacz więcej »
Najważniejsze cechy programu wspólne z Subiektem Nexo:
 • obsługa wszystkich typów dokumentów handlowych i magazynowych,
 • pełny rozdział dokumentów magazynowych i handlowych,
 • automatyczne generowanie dokumentu WZ do faktury,
 • zbiorcze generowanie faktur do dokumentów WZ,
 • sprzedaży z wielu magazynów z automatycznym generowaniem WZ na poszczególnych magazynach,
 • rozbudowany system zamówień - każda pozycja dokumentu może mieć inny termin realizacji (nawet wcześniejszy niż termin realizacji całego dokumentu),
 • kartoteka klientów obejmująca także informacje typu CRM,
 • rozbudowana polityka cenowa - możliwość przypisywania cenników do poszczególnych klientów; cena, domyślny i maksymalny rabat pozycji cennika mogą być zależne od jednostki miary i progów sprzedaży,
 • obsługa przedpłat, płatności kartą, płatności za pobraniem, sprzedaży kredytowanej, cesji na innego płatnika, zaliczek pracowników na zakup,
 • obsługa kasy z ewidencą operacji gotówkowych i bezgotówkowych (płatności kartą płatniczą, bony), operacje kasowe z odłożonym skutkiem (niewykonane),
 • rozbudowana obsługa rachunków bankowych (przelewy standardowe, do ZUS, podatkowe, operacje na rachunku, opłaty prowizyjne, wyciągi),
 • obsługa bankowości elektronicznej za pomocą wymiany plików jak również online z wybranymi bankami,
 • integracja z Rachmistrzem nexo i Rewizorem nexo,
 • ewidencja rozrachunków (należności i zobowiązań), rozliczenia wielowalutowe, wezwania do zapłaty, noty odsetkowe, kompensaty,
 • współpraca z urządzeniami zewnętrznymi (kasami fiskalnymi, drukarkami fiskalnymi, wagi etykietujące, czytniki kodów kreskowych); automatyczna synchronizacja zmian asortymentu w kartotece i urządzeniach zewnętrznych,
Dodatkowe funkcjonalności w Subiekcie Nexo PRO:
 • Sfera dla Subiekta nexo ? możliwość tworzenia własnych rozwiązań. Mechanizm analogiczny do tego w linii Insert GT ale dający o wiele większe możliwości,
 • zaawansowane pola własne dla różnych obiektów (np. towary, kontrahenci),
 • korekta kosztu dostaw,
 • definiowanie własnych raportów i wydruków,
 • zaawansowana gospodarka magazynowa: sprzedaż z dostaw, rezerwacja dostaw w dokumentach, zakup z rozbiciem przyjęcia na partie, rejestracja rozbieżności w przyjęciach magazynowych,
 • zaawansowana obsługa zamówień: możliwość realizowania pojedynczego zamówienia wieloma wydaniami, a jedno wydanie może obejmować pozycje z różnych zamówień,
 • możliwość zdefiniowania wielu dostawców asortymentu z wyróżnionym jednym głównym dostawcą i producentem (każdemu dostawcy można przypisać dla danego asortymentu jego zestaw indywidualnych symboli, jak i terminy dostawy),
 • rozszerzone możliwości płatności odroczonych ? rozbicie na raty,
 • cenniki dodatkowe będące wycinkiem asortymenu cennika głównego; mogą być ograniczone czasowo,
 • obsługa zamienników produktów,
 • obsługa oddziałów firmy,
 • ozliczenia i kompensaty wielowalutowe,
 • sesje kasowe ? narzędzie do weryfikacji pracy kasjera (w momencie zamykania sesji pogram sam wylicza, czy stan środków pieniężnych jest zgodny z operacjami zarejestrowanymi w systemie),

Rewizor Nexo - pełna księgowość

Cena netto za 1 stanowisko 1199 zł , za 3 stanowiska 1999 zł

Zastosowane technologie i rozwiązania interfejsowe sprawiają, że obsługa księgowa firmy staje się wygodniejsza i szybsza. Rewizor nexo wspiera księgowych na każdym etapie pracy: od zarządzania planami kont, dekretacji i księgowania, poprzez ewidencje VAT, pojazdów, umów i płac, obsługę środków trwałych, po wystawianie deklaracji skarbowych, operacje kasowe i operacje na rachunkach bankowych oraz ewidencjonowanie i rozliczanie rozrachunków. Mimo bogatej funkcjonalności wyróżnia się prostą, intuicyjną obsługą.

Zobacz więcej »
Rewizor Nexo jest częścią nowej linii produktów InsERT nexo ? zintegrowanego pakietu, w skład którego wchodzą również system uproszczonej księgowości Rachmistrz nexo/ nexo PRO oraz system obsługi sprzedaży Subiekt nexo/nexo PRO. Linia nexo została zaprojektowana z przywiązaniem szczególnej uwagi do wygody użytkowania.

Najważniejsze cechy programu:

 • płynna zmiana z księgowości uproszczonej na księgi rachunkowe,
 • obsługa etapowej pracy na okresie obrachunkowym: otwarcie i zamknięcie ksiąg; kwalifikowanie zapisów do ?13. miesiąca?,
 • elastyczne zarządzanie planami kont: możliwość generowania wzorcowego planu kont, przeniesienia z innego okresu obrachunkowego, automatyczne tworzenie kont kartotekowych, obsługa kont pozabilansowych,
 • rozbudowana dekretacja: podział dokumentów na dekrety i polecenia księgowania, różne stany dokumentu: w trakcie przygotowania, zatwierdzanie i księgowanie dokumentów,
 • ewidencja i rozliczanie ewidencji VAT: zakupów, sprzedaży (w tym sprzedaż marża), rozliczenia metodą kasową, korekty VAT nieterminowych płatności,
 • ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (naliczanie i dekretacja amortyzacji z uwzględnieniem kosztów przypadających na miejsca użytkowania, wydruk tabeli i planów amortyzacji), a także ewidencja wyposażenia i remanentów,
 • podstawowa ewidencja wynagrodzeń: ewidencja osobowa, umów cywilnoprawnych oraz umów o pracę,
 • zaawansowany system rozliczeń właścicielskich: od składek ZUS wspólnika do odliczeń i obniżek podatku związanych z różnymi ulgami,
 • ewidencja i rozliczanie pojazdów prywatnych wykorzystywanych do działalności gospodarczej,
 • obsługa operacji kasowych gotówkowych i bezgotówkowych (płatność kartą płatniczą, bony), raporty kasowe,
 • obsługa operacji związanych z rachunkami bankowymi, polecenia przelewu standardowe, ZUS, podatkowe z wykorzystaniem bankowości elektronicznej (offline i online),
 • ewidencja i rozliczanie rozrachunków, integracja z zapisami na konta oraz z zapisami VAT,
 • wystawianie i wydruk deklaracji skarbowych rozliczających podatek dochodowy wspólników i pracowników, podatek CIT (dla osób prawnych) oraz podatek VAT,
 • wystawianie deklaracji ZUS (RCA, RZA, DRA) z możliwością eksportu do programu Płatnik,
 • automatyczna dekretacja dokumentów księgowych oraz rejestrów VAT za pomocą definiowalnych schematów,
 • integracja z systemem sprzedaży Subiekt nexo,
 • możliwość pracy jednostanowiskowej bąd? sieciowej,


Rewizor Nexo PRO - księgowość pełna w wersji rozszerzonej

Cena netto za 1 stanowisko 2199 zł , za 3 stanowiska 3499 zł

Zastosowane technologie i rozwiązania interfejsowe sprawiają, że obsługa księgowa firmy staje się wygodniejsza i szybsza. Rewizor Nexo PRO jest rozszerzoną wersją Rewizora nexo, stworzoną dla tych, którzy potrzebują elastycznego, otwartego systemu finansowo-księgowego. Oprócz pełnej funkcjonalności standardowego programu zawiera wiele dodatkowych rozwiązań.

Zobacz więcej »
Rewizor Nexo PRO pozwala m.in. wykorzystywać wielopoziomowe konta kartotekowe, tworzyć własne raporty i wydruki, na własny sposób opisywać zdarzenia gospodarcze (np. dodatkowymi transakcjami VAT), dokonywać analizy zapisów wg różnorodnych cech wykorzystując tzw. pola własne, czy też rozliczać rozrachunki ratalnie lub ewidencjonować je według własnych typów. Poprzez tzw. punkty rozszerzeń i Sferę dla Rewizora możliwa jest realizacja indywidualnych rozwiązań, dostosowanych do specyfiki firmy.

Rewizor nexo jest częścią nowej linii produktów InsERT nexo ? zintegrowanego pakietu, w skład którego wchodzą również system uproszczonej księgowości Rachmistrz nexo/ nexo PRO oraz system obsługi sprzedaży Subiekt nexo/nexo PRO. Linia nexo została zaprojektowana z przywiązaniem szczególnej uwaqgi do wygody użytkowania.
Najważniejsze cechy programu:
 • płynna zmiana z księgowości uproszczonej na księgi rachunkowe,
 • obsługa etapowej pracy na okresie obrachunkowym: otwarcie i zamknięcie ksiąg; kwalifikowanie zapisów do ?13. miesiąca?,
 • elastyczne zarządzanie planami kont: możliwość generowania wzorcowego planu kont, przeniesienia z innego okresu obrachunkowego, automatyczne tworzenie kont kartotekowych, obsługa kont pozabilansowych,
 • rozbudowana dekretacja: podział dokumentów na dekrety i polecenia księgowania, różne stany dokumentu: w trakcie przygotowania, zatwierdzanie i księgowanie dokumentów,
 • ewidencja i rozliczanie ewidencji VAT: zakupów, sprzedaży (w tym sprzedaż marża), rozliczenia metodą kasową, korekty VAT nieterminowych płatności,
 • ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (naliczanie i dekretacja amortyzacji z uwzględnieniem kosztów przypadających na miejsca użytkowania, wydruk tabeli i planów amortyzacji), a także ewidencja wyposażenia i remanentów,
 • podstawowa ewidencja wynagrodzeń: ewidencja osobowa, umów cywilnoprawnych oraz umów o pracę,
 • zaawansowany system rozliczeń właścicielskich: od składek ZUS wspólnika do odliczeń i obniżek podatku związanych z różnymi ulgami,
 • ewidencja i rozliczanie pojazdów prywatnych wykorzystywanych do działalności gospodarczej,
 • obsługa operacji kasowych gotówkowych i bezgotówkowych (płatność kartą płatniczą, bony), raporty kasowe,
 • obsługa operacji związanych z rachunkami bankowymi, polecenia przelewu standardowe, ZUS, podatkowe z wykorzystaniem bankowości elektronicznej (offline i online),
 • ewidencja i rozliczanie rozrachunków, integracja z zapisami na konta oraz z zapisami VAT,
 • wystawianie i wydruk deklaracji skarbowych rozliczających podatek dochodowy wspólników i pracowników, podatek CIT (dla osób prawnych) oraz podatek VAT,
 • wystawianie deklaracji ZUS (RCA, RZA, DRA) z możliwością eksportu do programu Płatnik,
 • automatyczna dekretacja dokumentów księgowych oraz rejestrów VAT za pomocą definiowalnych schematów,
 • integracja z systemem sprzedaży Subiekt nexo,
 • możliwość pracy jednostanowiskowej bąd? sieciowej,
Dodatkowe funkcjonalności w Rewizorze nexo PRO:
 • Sfera dla Rewizora ? możliwość dodawania własnych rozwiązań,
 • tworzenie wielopoziomowych kont kartotekowych w planie kont,
 • definiowalne transakcje VAT,
 • definiowanie własnych typów amortyzacji,
 • sesje kasowe ? narzędzie do weryfikacji pracy kasjera (w momencie zamykania sesji pogram sam wylicza, czy stan środków pieniężnych jest zgodny z operacjami zarejestrowanymi w systemie),
 • możliwość rozliczania rozrachunków za pomocą rat, własne rodzaje rozrachunków,
 • ewidencja sesji rozliczeniowych (zbioru rozliczeń) tworzonych automatycznie podczas dokonywania rozliczeń,
 • rozliczenia wielowalutowe (np. EUR ? USD),
 • rozbudowane schematy dekretacji, których wykonanie można warunkować od dowolnej cechy dokumentu ?ródłowego,
 • pola i słowniki własne do opisywania obiektów w programie umożliwiające dokonanie analizy wg własnych kryteriów i do wykorzystania w warunkowych schematach dekretacji,
 • definiowanie własnych raportów i wydruków z możliwością ich eksportu do innych programów InsERT nexo,
 • punkty rozszerzeń - możliwość rozszerzenia logiki biznesowej o własne algorytmy (np. wyliczenie wartości konkretnego pola na deklaracji),


Rachmistrz nexo- księgowość uproszczona: KPiR lub ryczałt ewidencjonowany

Cena netto za 1 stanowisko 449 zł , za 3 stanowiska 699 zł

Bogata funkcjonalność i prosta, intuicyjna obsługa sprawiają, że ewidencja księgowa z Rachmistrzem nexo przebiega szybko i sprawnie. Program wyposażono w szereg rozbudowanych funkcji ułatwiających prowadzenie księgowości (od ewidencji VAT, umów i płac, środków trwałych i pojazdów, przez wystawianie deklaracji skarbowych i ZUS, operacje kasowe i operacje na rachunkach bankowych, po rozliczanie rozrachunków). Zaletami programu są m.in. automatyczna dekretacja dokumentów oraz elastyczna obsługa finansów i rozrachunków.

Zobacz więcej »
Najważniejsze cechy programu:
 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji podatku zryczałtowanego (płynne przchodzenie pomiędzy tymi formami księgowości),
 • ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (naliczanie i dekretacja amortyzacji z uwzględnieniem kosztów przypadających na miejsca użytkowania, wydruk tabeli i planów amortyzacji), a także ewidencja wyposażenia i remanentów,
 • ewidencja i rozliczanie ewidencji VAT: zakupów, sprzedaży (w tym sprzedaż marża), rozliczenia metodą kasową, korekty VAT nieterminowych płatności,
 • podstawowa obsługa wynagrodzeń: ewidencja osobowa, umów cywilnoprawnych oraz umów o pracę,
 • system rozliczeń współwłaściciela: od składek ZUS wspólnika, poprzez ewidencję przychodów z innych ?ródeł (EP), do odliczeń i obniżek podatku związanych z różnymi ulgami,
 • ewidencja i rozliczanie pojazdów firmowych oraz prywatnych wykorzystywanych do działalności gospodarczej z możliwością częściowego bąd? pełnego odliczenia VAT,
 • dowody wewnętrzne - dokumenty podmiotu dotyczące operacji wewnątrz firmy,
 • obsługa rachunków bankowych: polecenia przelewu standardowe, ZUS, podatkowe z wykorzystaniem bankowości elektronicznej (off-line i on-line),
 • ewidencja i rozliczanie rozrachunków, integracja z zapisami księgowymi KPiR bąd? EP oraz z zapisami VAT,
 • wystawianie i wydruk deklaracji skarbowych rozliczających podatek dochodowy oraz podatek VAT,
 • wystawianie deklaracji ZUS (RCA, RZA, DRA) oraz możliwość eksportu do Płatnika,
 • automatyczna dekretacja do KPiR lub EP oraz rejestrów VAT za pomocą definiowalnych schematów,
 • integracja z systemem sprzedaży Subiekt nexo,
 • możliwość pracy jednostanowiskowej bąd? sieciowej,


Rachmistrz nexo PRO- księgowość uproszczona: KPiR lub ryczałt ewidencjonowany w wersji rozszerzonej

Cena netto za 1 stanowisko 599 zł , za 3 stanowiska 899 zł

Bogata funkcjonalność i prosta, intuicyjna obsługa sprawiają, że program doskonale sprawdza się zarówno w firmach posiadających własny dział księgowy jak również w biurach rachunkowych. Program wyposażono w szereg rozbudowanych funkcji ułatwiających prowadzenie księgowości (od ewidencji VAT, umów i płac, środków trwałych i pojazdów, przez wystawianie deklaracji skarbowych i ZUS, operacje kasowe i operacje na rachunkach bankowych, po rozliczanie rozrachunków).

Zobacz więcej »
Zaletami programu są m.in. automatyczna dekretacja dokumentów oraz elastyczna obsługa finansów i rozrachunków. Dzięki bogatej funkcjonalności, którą bez problemu rozszerzymy o własne wydruki, raporty, dodatkowe rozwiązania oraz możliwości tworzenia własnych rozwiązań w Sferze dopasujemy program do naszych niestandardowych potrzeb.
W stosunku do wersji standardowej Rachmistrza nexo możemy tworzyć własne raporty i wydruki, na własny sposób opisywać zdarzenia gospodarcze (np. dodatkowymi transakcjami VAT), dokonywać analizy zapisów według różnorodnych cech z wykorzystaniem tzw. pól własnych, czy też rozliczać rozrachunki ratalnie lub ewidencjonować je według własnych typów. Możliwa jest także realizacja własnych rozwiązań poprzez tzw. punkty rozszerzeń i Sferę. Rachmistrz nexo PRO jest częścią nowej linii produktów InsERT nexo ? zintegrowanego pakietu, w skład którego wchodzą również system pełnej księgowości Rewizor nexo/ nexo PRO oraz system obsługi sprzedaży Subiekt nexo/nexo PRO. Linia nexo została zaprojektowana z przywiązaniem szczególnej uwaqgi do wygody użytkowania. Najważniejsze cechy programu wspólne z Rachmistrzem nexo:
 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji podatku zryczałtowanego (płynne przchodzenie pomiędzy tymi formami księgowości),
 • ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (naliczanie i dekretacja amortyzacji z uwzględnieniem kosztów przypadających na miejsca użytkowania, wydruk tabeli i planów amortyzacji), a także ewidencja wyposażenia i remanentów,
 • ewidencja i rozliczanie ewidencji VAT: zakupów, sprzedaży (w tym sprzedaż marża), rozliczenia metodą kasową, korekty VAT nieterminowych płatności,
 • podstawowa obsługa wynagrodzeń: ewidencja osobowa, umów cywilnoprawnych oraz umów o pracę,
 • system rozliczeń współwłaściciela: od składek ZUS wspólnika, poprzez ewidencję przychodów z innych ?ródeł (EP), do odliczeń i obniżek podatku związanych z różnymi ulgami,
 • ewidencja i rozliczanie pojazdów firmowych oraz prywatnych wykorzystywanych do działalności gospodarczej z możliwością częściowego bąd? pełnego odliczenia VAT,
 • dowody wewnętrzne - dokumenty podmiotu dotyczące operacji wewnątrz firmy,
 • obsługa rachunków bankowych: polecenia przelewu standardowe, ZUS, podatkowe z wykorzystaniem bankowości elektronicznej (off-line i on-line),
 • ewidencja i rozliczanie rozrachunków, integracja z zapisami księgowymi KPiR bąd? EP oraz z zapisami VAT,
 • wystawianie i wydruk deklaracji skarbowych rozliczających podatek dochodowy oraz podatek VAT,
 • wystawianie deklaracji ZUS (RCA, RZA, DRA) oraz możliwość eksportu do Płatnika,
 • automatyczna dekretacja do KPiR lub EP oraz rejestrów VAT za pomocą definiowalnych schematów,
 • integracja z systemem sprzedaży Subiekt nexo,
 • możliwość pracy jednostanowiskowej bąd? sieciowej,
Dodatkowe funkcjonalności w Rachmistrzu nexo PRO:
 • Sfera dla Rachmistrza nexo- możliwość tworzenia własnych rozwiązań. Mechanizm analogiczny do tego w linii Insert GT ale dający o wiele większe możliwości,
 • definiowalne transakcje VAT,
 • własne typy amortyzacji,
 • sesje kasowe? narzędzie do weryfikacji pracy kasjera (w momencie zamykania sesji pogram sam wylicza, czy stan środków pieniężnych jest zgodny z operacjami zarejestrowanymi w systemie),
 • własne rodzaje rozrachunków,
 • rozliczenia i kompensaty wielowalutowe,
 • rozbudowane schematy dekretacji- wykonanie można uzależniać od dowolnej cechy dokumentu ?ródłowego,
 • ewidencjonowanie zapisów w KPiR i EP uwzględniające korekty uzyskania przychodów wynikających z odliczeń przypadających w całości na wspólnika,
 • pola i słowniki własne do tworzenia własnych analiz i dekretacji warunkowej,
 • definiowanie własnych raportów i wydruków,


Gratyfikant Nexo - Intuicyjny, bogaty funkcjonalnie system kadrowo-płacowy.

Cena netto za 1 stanowisko 1499 zł , licencja na 30 pracowników

Gratyfikant nexo to system kompleksowo wspomagający obsługę kadr i płac w małych i średnich firmach. Intuicyjny interfejs i automatyzacja wielu czynności znacznie przyśpieszają pracę, a duża elastyczność daje szerokie możliwości konfiguracji.

Zobacz więcej »
Gratyfikant nexo zawiera wszystkie funkcje niezbędne w dziale kadr i płac – od prowadzenia rozbudowanej ewidencji osobowej i wystawiania umów o pracę i umów cywilnoprawnych, przez proste i zaawansowane planowanie i naliczanie wynagrodzeń, po generowanie rozliczeń z urzędem skarbowym, ZUS i PPK oraz wystawianie różnych dokumentów kadrowo-płacowych.
Najważniejsze możliwości Gratyfikanta nexo:
 • strona główna programu zbierająca najważniejsze informacje o bieżącym stanie rozliczeń kadrowo-płacowych w firmie;
 • wbudowany mechanizm przypomnień kadrowych – np. po rozwiązaniu umowy program przypomni o konieczności wystawienia świadectwa pracy, informacji PIT-11 oraz o wyrejestrowaniu z ubezpieczeń;
 • prosty, intuicyjny i jednocześnie dający wiele możliwości system planowania i realizacji wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców:
 • - składniki płacowe kwotowe, definiowalne, z rozbudowanymi możliwościami parametryzacji;
  - określanie wartości składników globalnie, dla działów lub poszczególnych pracowników;
  - łatwe wprowadzanie zmian w systemie wynagrodzeń za pomocą operacji zbiorczych;
  - rozliczanie ewidencji czasu pracy, akordów, prowizji, potrąceń komorniczych;
  - automatyzacja naliczania wynagrodzeń – przypomnienia, rozbudowany i intuicyjny kreator;
  - analizator wypłaty – szczegółowy opis obliczeń poszczególnych wartości wypłaty;
  - duże możliwości konfiguracji wydruków list płac;
 • rozbudowana ewidencja osobowa z przejrzyście pogrupowanymi danymi umożliwiająca gromadzenie wszelkich informacji niezbędnych do wygodnej obsługi pracowników;
 • umowy o pracę i cywilnoprawne wraz z aneksami;
 • bogaty zestaw wbudowanych wydruków kadrowych (umowy, aneksy, świadectwo, zaświadczenia, oświadczenia, skierowania i inne); możliwość tworzenia własnych wzorców;
 • planowanie czasu pracy, obsługa wielu systemów rozliczania czasu pracy, dowolne okresy rozliczeniowe; ewidencja czasu pracy: - godziny przepracowane, nadgodziny dzienne i średniotygodniowe, godziny nocne; - urlopy, zwolnienia lekarskie, inne nieobecności; - ekwiwalenty za urlop;
 • akordy, prowizje i potrącenia komornicze;
 • obsługa delegacji krajowych i zagranicznych;
 • naliczanie, drukowanie i wysyłka elektroniczna deklaracji skarbowych (PIT-2, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, PIT-12, PIT-37, PIT-40);
 • generowanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS – współpraca z programem Płatnik;
 • generowanie raportów zgłoszeniowych i z wpłatami do PPK;
 • bankowość elektroniczna;
 • Portal pracownika – nowoczesny kanał komunikacji z pracownikiem, który za pomocą przeglądarki internetowej z dowolnego miejsca może mieć wgląd do swoich danych;
 • biblioteka załączników umożliwiająca ewidencjonowanie zewnętrznych plików (np. umów w formacie PDF) - limit 1000 załączników.
Obsługa RODO:
 • cele i zgody na przetwarzanie danych;
 • obowiązki informacyjne;
 • ochrona danych;
 • prawo do zapomnienia (anonimizacja).


Gratyfikant Nexo PRO - rozszerzona wersja systemu kadrowo-płacowego, umożliwiająca dodawanie własnych rozwiązań

Cena netto za 1 stanowisko 2199 zł , licencja na 50 pracowników

Gratyfikant nexo PRO to system kompleksowo wspomagający obsługę kadr i płac w małych i średnich firmach oraz w biurach rachunkowych. Intuicyjny interfejs i automatyzacja wielu czynności znacznie przyśpieszają pracę, a duża elastyczność daje szerokie możliwości konfiguracji.

Zobacz więcej »
Gratyfikant nexo PRO zawiera wszystkie funkcje niezbędne w dziale kadr i płac – od prowadzenia rozbudowanej ewidencji osobowej i wystawiania umów o pracę i umów cywilnoprawnych, przez proste i zaawansowane planowanie i naliczanie wynagrodzeń, po generowanie rozliczeń z urzędem skarbowym, ZUS i PPK oraz wystawianie różnych dokumentów kadrowo-płacowych.
Gratyfikant nexo PRO jest rozszerzoną wersją Gratyfikanta nexo, stworzoną dla firm, które potrzebują elastycznego, otwartego systemu kadrowo-płacowego. Oprócz pełnej funkcjonalności standardowego programu zawiera wiele dodatkowych rozwiązań. Pozwala m.in. na rozbudowaną obsługę umów cywilnoprawnych (składniki płacowe, dział, stanowisko, absencje i inne), zaawansowane definiowanie wartości składników płacowych, tworzenie własnych raportów i wydruków, specyficzne opisywanie danych z wykorzystaniem tzw. pól własnych. Poprzez tzw. punkty rozszerzeń i Sferę dla Gratyfikanta można dodawać indywidualne rozwiązania dostosowane do specyfiki firmy.
Najważniejsze możliwości Gratyfikanta nexo PRO:
 • strona główna programu zbierająca najważniejsze informacje o bieżącym stanie rozliczeń kadrowo-płacowych w firmie;
 • wbudowany mechanizm przypomnień kadrowych – np. po rozwiązaniu umowy program przypomni o konieczności wystawienia świadectwa pracy, informacji PIT-11 oraz o wyrejestrowaniu z ubezpieczeń;
 • prosty, intuicyjny i jednocześnie dający wiele możliwości system planowania i realizacji wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców:
 • - składniki płacowe kwotowe, definiowalne, z rozbudowanymi możliwościami parametryzacji;
  - określanie wartości składników globalnie, dla działów lub poszczególnych pracowników;
  - łatwe wprowadzanie zmian w systemie wynagrodzeń za pomocą operacji zbiorczych;
  - rozliczanie ewidencji czasu pracy, akordów, prowizji, potrąceń komorniczych;
  - automatyzacja naliczania wynagrodzeń – przypomnienia, rozbudowany i intuicyjny kreator;
  - analizator wypłaty – szczegółowy opis obliczeń poszczególnych wartości wypłaty;
  - duże możliwości konfiguracji wydruków list płac;
 • rozbudowana ewidencja osobowa z przejrzyście pogrupowanymi danymi umożliwiająca gromadzenie wszelkich informacji niezbędnych do wygodnej obsługi pracowników;
 • umowy o pracę i cywilnoprawne wraz z aneksami;
 • bogaty zestaw wbudowanych wydruków kadrowych (umowy, aneksy, świadectwo, zaświadczenia, oświadczenia, skierowania i inne);
 • możliwość tworzenia własnych wzorców;
 • planowanie czasu pracy, obsługa wielu systemów rozliczania czasu pracy, dowolne okresy rozliczeniowe;
 • ewidencja czasu pracy:
 • - godziny przepracowane, nadgodziny dzienne i średniotygodniowe, godziny nocne;
  - urlopy, zwolnienia lekarskie, inne nieobecności;
  - ekwiwalenty za urlop;
 • akordy, prowizje i potrącenia komornicze;
 • obsługa delegacji krajowych i zagranicznych;
 • naliczanie, drukowanie i wysyłka elektroniczna deklaracji skarbowych (PIT-2, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, PIT-12, PIT-37, PIT-40);
 • generowanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS – współpraca z programem Płatnik;
 • generowanie raportów zgłoszeniowych i z wpłatami do PPK;
 • bankowość elektroniczna;
 • Portal pracownika – nowoczesny kanał komunikacji z własnymi pracownikami, którzy za pomocą przeglądarki internetowej z dowolnego miejsca mogą mieć wgląd do swoich danych.
Dodatkowe rozwiązania dostępne w wersji PRO:
 • Sfera dla Gratyfikanta – możliwość tworzenia własnych rozwiązań (szczegółowy opis i dokumentacja techniczna w nexo SDK - pobierz);
 • tzw. punkty rozszerzania – możliwość rozszerzania logiki biznesowej o własne algorytmy (np. własne składniki płacowe, tzw. pluginy);
 • pola i słowniki własne do opisywania obiektów w programie umożliwiające dokonanie analizy według własnych kryteriów;
 • definiowanie własnych raportów i wydruków z możliwością ich eksportu do innych programów InsERT nexo;
 • flagi własne definiowane dla konkretnych obszarów biznesowych (np. umów o pracę);
 • dedykowane widoki w modułach;
 • definiowanie własnych ról użytkowników;
 • rozszerzone możliwości umów cywilnoprawnych: prowadzenie kalendarza, ewidencja czasu pracy – godziny przepracowane, ewidencjonowanie różnego rodzaju absencji, dostęp do ewidencji naliczeń i potrąceń, dowolne składniki płacowe;
 • rozszerzone możliwości składników definiowalnych – odwoływanie się do wartości z innych wypłat/rachunków z bieżącego miesiąca oraz wypłat/rachunków z poprzednich miesięcy;
 • wielopoziomowa struktura organizacyjna.


Gestor nexo - nowoczesny system zarządzania relacjami z klientami, organizujący pracę firm

Cena netto za 1 stanowisko 399 zł , za 3 stanowiska 699 zł

Gestor nexo to program wspomagający budowanie trwałych relacji z klientami oraz zarządzanie pracą w firmie. Dzięki automatyzacji różnych czynności pozwala zaoszczędzić czas, zapewniając większą wydajność i efektywność.

Zobacz więcej »
Gestor nexo umożliwia m.in: ewidencjonowanie szczegółowych danych klientów wraz z historią kontaktów, przedstawianie i negocjowanie ofert oraz prowadzenie korespondencji mailowej czy zbiorczą wysyłkę maili za pomocą wbudowanego klienta pocztowego. Działa również w obszarze wewnątrzfirmowym, organizując i usprawniając pracę – pozwala planować wykonanie zadań wraz z delegowaniem ich na pracowników, monitorować postępy w wykonywaniu prac, rezerwować ogólnodostępne zasoby w firmie (np. pojazdy służbowe). Specjalny moduł Zlecenia serwisowe organizuje zarządzanie serwisem, obsługę napraw i reklamacji. Wykorzystuje scenariusze obsługi klienta. Dzięki modułowi można szybko skontrolować ilość potrzebnych części, sprawdzić opłacalność danego zlecenia i mieć pod ręką powiązane z nim dokumenty.
Najważniejsze możliwości Gestora nexo:
 • przechowywanie i łatwe wyszukiwanie z każdego miejsca w systemie danych klientów z uwzględnianiem danych istotnych dla CRM;
 • ewidencjonowanie historii kontaktów z klientem, wykonanych działań z jego udziałem, przedstawionych ofert i procesów ofertowych, wystawionych dokumentów handlowych;
 • definiowanie i wykorzystywanie zbiorów klientów (zestawów klientów);
 • wszechstronna obsługa ofert dla klientów, a także wielu ofert w ramach jednego procesu ofertowania oraz ich zbiorcze generowanie;
 • przetwarzanie ofert w dokumenty magazynowe i handlowe (wymagana licencja na Subiekta nexo);
 • obsługa wielu walut na ofertach;
 • planowanie i wykorzystywanie promocji;
 • wysyłanie indywidualnych lub masowych wiadomości SMS (np. sprzedażowych do klientów, windykacyjnych do kontrahentów, informacyjnych do pracowników);
 • planowanie i wykonywanie działań (zadań, spotkań, telefonów, faksów, listów, notatek, rozmów internetowych, wiadomości e-mailowych) zarówno dotyczących klientów, jak i niepowiązanych z klientami;
 • przypomnienia o zaplanowanych działaniach oraz rejestrowanie czasu wykonania działań;
 • planowanie i wykonywanie akcji automatycznych w działaniach;
 • możliwość wymiany informacji między uczestnikami poprzez komentarze w działaniach, procesach ofertowych oraz zleceniach serwisowych;
 • dla zleceń serwisowych możliwość generowania automatycznych działań, powiadomień w formie wiadomości e-mail oraz SMS;
 • ewidencjonowanie i rezerwowanie ogólnodostępnych zasobów firmowych (np. samochodów służbowych);
 • wielowidokowy kalendarz z zaplanowanymi czynnościami;
 • łatwe zarządzanie wiadomościami e-mail poprzez wbudowanego klienta pocztowego obsługującego protokół IMAP;
 • tworzenie zbiorczych wysyłek e-maili z użyciem autotekstów;
 • narzędzia usprawniające obsługę e-maili, m.in. sprawdzanie poprawności pisowni (w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim);
 • kontrola obecności załączników, reguły wiadomości itp.;
 • system raportowania z możliwością przetwarzania wyników raportów;
 • biblioteka załączników umożliwiająca ewidencjonowanie zewnętrznych plików (np. umów w formacie pdf) - limit 1000 załączników;
 • oznaczanie obiektów flagami;
 • możliwość pracy jedno- i wielostanowiskowej;
 • możliwość przeniesienia danych z Gestora GT.
Obsługa RODO:
 • cele i zgody na przetwarzanie danych;
 • obowiązki informacyjne;
 • ochrona danych;
 • prawo do zapomnienia (anonimizacja);
 • rejestr czynności przetwarzania.


Subiekt GT - system obsługi sprzedaży

Cena netto za 3 stanowiska 799 zł

wzorem swoich starszych i niezwykle popularnych wersji- Subiekta 4, Subiekta 5 i Subiekta dla Windows oferuje wiele rozbudowanych funkcji usprawniających pracę działu handlowego małych i średnich firm. Dzięki swoim dużym możliwościom połączonym z przejrzystym i przyjaznym użytkownikowi interfejsem jest to najczęściej kupowany system sprzedaży w Polsce.

Zobacz więcej »
Najważniejszymi jego cechami są:
 • obsługa wszystkich typów dokumentów magazynowych,
 • rozbudowane kartoteki kontrahentów z możliwością definiowania własnych pól oraz informacjami typu CRM,
 • kartoteki towarów, usług, opakowań zwrotnych i kompletów,
 • rozbudowane kalkulacje cen (dziesięć poziomów cen sprzedaży),
 • możliwość automatycznego lub ręcznego generowania dokumentów powiązanych (np. WZ do faktury sprzedaży),
 • obsługa płatności niegotówkowych,
 • możliwość wprowadzania zamówień z opcjonalną rezerwacją towaru oraz zaliczkami i przedpłatami,
 • obsługa rozracunków z kontrahentami (również w innej walucie),
 • obsługiwanie rachunków bankowych w PLN oraz walutach obcych z uwzględnieniem opłat i prowizji,
 • duża ilość predefiniowanych raportów; możliwość definiowania raportów własnych,
 • współpraca z urządzeniami zewnętrznymi: kasami i drukarkami fiskalnymi, wagami etykietującymi oraz czytnikami kodów kreskowych,
 • pełna integracja z Rachmistrzem GT lub Rewizorem GT,
 • integracja z mobilnym Subiektem, sklepem internetowym oscGT oraz systemem prowadzenia aukcji Sello,
 • możliwość rozszerzenia funcjonalności programu poprzez Sferę dla Subiekta GT.
  Najważniejsze cechy Sfery:
  • faktury seryjne,
  • obsługa zamówień składanych w powiązanym sklepie internetowym oscGT,
  • możliwość definiowania własnych mechanizmów realizujących operacje zbiorcze,
 • możliwość zintegrowania z systemem szybkiej sprzedaży Subiekt Sprint2,
 • możliwość dalszego rozbudowywania funkcjonalności programu poprzez pakiety rozszerzeń funkcjonalności zwane Plusami dla dla InsERT GT.

Rewizor GT- system finansowo-księgowy

Cena netto 1499 zł , licencja nieograniczona

ułatwia pracę działu finansowo-księgowego firmy lub biura rachunkowego prowadzącego księgowość wielu podmiotów gospodarczych w oparciu o zasady pełnej księgowości. Program jest zgodny z wymogami Unii Europejskiej. Jego nowoczesny i ergonomiczny interfejs zapewnia dużą wygodę pracy.

Zobacz więcej »
Najważniejszymi cechami programu są:
 • wygodne i elastyczne zarządzanie planem kont:
  • generowanie wzorcowego planu kont,
  • przenoszenie planu z innego roku obrachunkowego,
  • konta pozabilansowe,
  • powiązanie kont z kartotekami; automatyczne tworzenie kont dla elementów w kartotekach,
 • podział dokumentów księgowych na dekrety i dokumenty zaksięgowane,
 • dekrety walutowe,
 • tworzenie i rozliczanie rozrachunków,
 • integracja z Subiektem GT- wspólne rozrachunki, dekretacja dokumentów wystawionych w Subiekcie,
 • ewidencja i rozliczanie transakcji VAT krajowych, unijnych (WNT i WDT) i pozawspólnotowych,
 • automatyczne generowanie deklaracji VAT-7,VAT-7K,
 • ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • księgowanie umorzeń środków trwałych,
 • duża ilość raportów, sprawozdań,
 • ewidencja danych pracowników, umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych*,
 • automatyczne naliczanie wynagrodzeń na podstawie zdefiniowanych składników wynagrodzenia*,
 • funkcje specjalne dla biur rachunkowych:
  • obsługa wielu podmiotów na jednym stanowisku
  • import planów kont z innych podmiotów,
  • zbiorcza archiwizacja danych wszystkich podmiotów,
  • import dokumentów z pliku wyeksportowanego w Subiekcie u klienta,

* funkcjonalności dostępne dzięki dołączanemu bezpłatnie mikroGratyfikantowi GT,

Subiekt Sprint 2 - sprzedaż detaliczna

Cena netto 400 zł , licencja za 1 stanowisko System szybkiej sprzedaży detalicznej zintegrowany z Subiektem GT i Subiektem nexo.

Subiekt Sprint 2 to system szybkiej sprzedaży przeznaczony dla firm obsługujących klientów detalicznych. Sprawdza się w sklepach jedno- i wielostanowiskowych (w tym samoobsługowych), zarówno w pojedynczych sklepach, jak i sieciach.

Zobacz więcej »
Subiekt Sprint 2 to zupełnie nowa odsłona programu. System zyskał przejrzysty, intuicyjny interfejs, który maksymalnie upraszcza pracę. Wersja 2 została również wzbogacona o szereg nowych możliwości, które zapewniają szybszą obsługę klientów i sprawniejsze zarządzanie sklepem.
System złożony jest z dwóch głównych aplikacji - Sprzedaży i Zarządzania. Pierwsza umożliwia wystawianie dokumentów handlowych na stanowiskach sprzedaży; druga to aplikacja typu „back office”, która administruje sprzedażą, umożliwiając m.in. konfigurowanie stanowisk włącznie z urządzeniami zewnętrznymi, delegowanie i rozliczanie sprzedawców, kontrolę stanów magazynowych oraz konfigurowanie wymiany danych z systemem handlowym.
Sprzedaż – najważniejsze funkcje:
 • sprawdzanie stanu magazynowego asortymentu w innych oddziałach (sklepach);
 • stosowanie promocji czasowych i cenowych definiowanych w Subiekcie nexo lub Subiekcie GT;
 • wystawianie wszystkich niezbędnych dokumentów sprzedaży (faktury, paragony) oraz zwrotów ze sprzedaży detalicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • obsługa wielu modeli drukarek fiskalnych w oparciu o protokoły komunikacyjne (m.in.: Novitus, Thermal, Posnet, Elzab, Upos);
 • obsługa wielu urządzeń zewnętrznych ułatwiających prowadzenie sprzedaży: wag elektronicznych, czytników kodów kreskowych (RS i klawiaturowych), wyświetlaczy;
 • obsługa ekranów dotykowych;
 • przyjmowanie płatności i wydawanie reszty w dowolnej walucie;
 • obsługa różnych form płatności (gotówka, karta, bon);
 • łatwe i bardzo szybkie wystawianie dokumentów dzięki zapisywaniu i fiskalizowaniu „online”, czyli natychmiastowym zapisie do bazy danych i zarejestrowaniu fiskalnym wprowadzonej pozycji asortymentowej;
 • możliwość jednoczesnego wystawiania wielu dokumentów na stanowisku (tryb multidokumentowy);
 • obsługa rabatów z możliwością definiowania dopuszczalnych progów rabatowych dla poszczególnych sprzedawców;
 • możliwość pobrania części utargu w trakcie pracy sprzedawcy;
 • identyfikacja towaru za pomocą czytnika kodów kreskowych oraz różnych sposobów wyszukiwania (po nazwie, symbolu, kodzie kreskowym lub PLU, za pomocą mechanizmu InsTYNKT);
 • obsługa asortymentu powiązanego (np. towar z opakowaniem);
 • obsługa kodów kreskowych ze zmienną ilością, ceną, wagą;
 • anulowanie pozycji i całego dokumentu;
 • drukowanie dokumentów na drukarkach graficznych i tekstowych;
 • w interfejsie dotykowym możliwość korzystania z przycisków szybkiej ilości (przydatne przy sprzedaży towarów w paczkach).
Zarządzanie sklepem – najważniejsze funkcje:
 • konfigurowanie stanowisk sprzedaży z uwzględnianiem specyfiki prowadzonej na nich sprzedaży oraz zarządzanie infrastrukturą sprzętową;
 • kompleksowa obsługa personelu, z przypisywaniem ról i uprawnień oraz delegowaniem i rozliczaniem sprzedawców;
 • zarządzanie asortymentem - stany magazynowe (przyjęcie towaru, zwrot towaru, inwentaryzacja, przesorty), cenniki;
 • współpraca z systemem handlowym (Subiekt GT lub Subiekt nexo) - importowanie towarów, kontrahentów, cenników, użytkowników,
 • danych o podmiocie; eksport sprzedaży; możliwość ustalenia harmonogramu wymiany danych między Subiektem Sprint a systemem handlowym.
Najważniejsze nowości w Subiekcie Sprint 2:
 • nowy wygląd programu – ułatwione poruszanie się po systemie;
 • zmiana ceny asortymentu niezależnie od systemu handlowego;
 • zbiorcze przypisywanie ustawień dotyczących ekranu dotykowego dla wszystkich stanowisk;
 • drukowanie duplikatów wystawionych dokumentów handlowych;
 • przypisywanie filtrów towarów do stanowiska (na danym stanowisku domyślnie użytkownik będzie widział odfiltrowaną listę asortymentową);
 • usuwanie wszystkich zastosowanych rabatów w trakcie wystawiania dokumentu handlowego;
 • możliwość wydrukowania ostatnio wystawionego dokumentu;
 • możliwość zabezpieczania pliku archiwum hasłem;
 • dodatkowe zabezpieczanie po stronie systemu handlowego przed pojawianiem się różnic w stanach magazynowych między sklepem, centralą a systemem handlowym. Zabezpieczenie dostępne po stronie systemu handlowego Subiekt GT w wersji 1.39;
 • filtrowanie towarów po statusie aktywności (dowolny, aktywny, nieaktywny).

 • Rachmistrz GT- KPiR lub ryczałt ewidencjonowany

  Cena netto za 1 stanowisko 449 zł , licencja nieograniczona

  Rachmistrz GT to nowoczesny system obsługi uproszczonej księgowości. Program ten polecamy firmom prowadzącym księgę przychodów i rozchodów oraz płatnikom podatku zryczałtowanego, którzy rozliczają się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

  Zobacz więcej »
  Rachmistrz GT to doskonałe narzędzie zarówno dla przedsiębiorstw samodzielnie dokumentujących działalność gospodarczą, jak i biur rachunkowych. Dzięki dołączanemu bezpłatnie programowi mikroGratyfikant GT możliwa jest także podstawowa obsługa płac. Rachmistrz GT jest częścią linii InsERT GT, która zawiera również Subiekta GT - system obsługi sprzedaży dla małych i średnich firm, Rewizora GT - program do prowadzenia księgi handlowej, Gratyfikanta GT - system kadrowo-płacowy oraz Gestora GT - system zarządzania relacjami z klientami. Motor bazy danych zastosowany w programach linii InsERT GT to Microsoft SQL Server, który w bezpłatnej wersji Express Edition jest dostarczany wraz z systemem.
  Najważniejsze cechy Rachmistrza GT:
  • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji podatku zryczałtowanego (w zależności od wybranej formy księgowości);
  • prowadzenie ewidencji VAT: zakupów, sprzedaży w tym ewidencjonowanie transakcji unijnych; możliwość wprowadzania sprzedaży nieudokumentowanej rozliczanej strukturą zakupów;
  • prowadzenie ewidencji danych pojazdów wykorzystywanych do celów służbowych, rachunków związanych z eksploatacją pojazdów oraz ewidencji przebiegu pojazdów;
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (naliczanie i księgowanie amortyzacji, wydruk planu amortyzacji), a także prowadzenie ewidencji wyposażenia i remanentów;
  • prowadzenie kartoteki kontrahentów oraz wspólników (indywidualne parametry dotyczące rozliczeń z ZUS, automatyczne księgowanie w koszty lub odliczanie od dochodu składek ZUS i innych funduszy, obliczanie i dokumentowanie odpowiednim raportem zaliczki na podatek dochodowy);
  • rozbudowana obsługa wynagrodzeń: ewidencja osobowa, umów cywilnoprawnych oraz umów o pracę; wystawianie rachunków do umów cywilnoprawnych oraz wypłat (w tym możliwość automatycznego wyliczania na podstawie zdefiniowanych schematów wynagrodzeń);
  • naliczanie, wydruk oraz pełna obsługa wysyłki elektronicznej deklaracji skarbowych (wraz z niezbędnymi załącznikami): VAT-UE, PIT-11, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-4R, PIT-28, PIT-8AR;
  • automatyczne wyliczanie oraz wysyłka plików JPK_V7M i JPK_V7K (rozliczanie miesięczne lub kwartalne);
  • obsługa korekt deklaracji skarbowych z wysyłką elektroniczną;
  • wystawianie deklaracji ZUS (DRA, RCA, RZA) oraz możliwość eksportu do programu Płatnik ZUS;
  • integracja z systemem obsługi sprzedaży Subiekt GT oraz możliwość współpracy (przez opcję Komunikacja) z innymi systemami (np. Subiekt dla Windows, Subiekt 5 EURO, mikroSubiekt dla Windows).
  • Rachmistrz GT dostępny jest również w specjalnej ofercie przygotowanej dla biur rachunkowych i doradców podatkowych, która umożliwia zakup programu w promocyjnym zestawie.

  Gratyfikant GT - nowoczesny, bogaty funkcjonalnie system kadrowo-płacowy

  Cena netto 1499 zł , licencja na 30 pracowników

  Gratyfikant GT jest nowoczesnym systemem kadrowo-płacowym, następcą programu Gratyfikant 3. Program polecamy osobom, które w małych i średnich firmach zajmują się sprawami kadrowo-płacowymi, a także biurom rachunkowym.

  Zobacz więcej »
  Gratyfikant GT posiada wiele rozbudowanych funkcji niezbędnych w dziale kadr i płac. Umożliwia prowadzenie ewidencji osobowej w firmie, wystawianie różnego rodzaju umów, ewidencjonowanie wypłat i rachunków, ponadto obsługuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ułatwia wystawianie deklaracji skarbowych (m.in.: PIT-4, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11/8B, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-40) oraz ZUS (m.in.: RCA, RZA, RSA, DRA). System dostosowany jest do obowiązujących przepisów. Gratyfikant GT współpracuje z programem Płatnik.
  Najważniejsze funkcje Gratyfikanta GT:
  • unikalny i elastyczny model wynagrodzeń, dający bardzo duże możliwości w zakresie tworzenia, zarządzania i naliczania wynagrodzeń dla pracowników;
  • rozbudowana ewidencja pracowników (badania lekarskie, kursy bhp, nagrody, kary, historia zatrudnienia, podział na grupy, przypisywanie cech, zdjęcia pracownika i wiele innych);
  • ewidencja umów o pracę z bardzo elastycznym mechanizmem tworzenia zaawansowanych systemów wynagrodzeń (wiele definicji wypłat w jednej umowie, globalne lub indywidualne składniki płacowe);
  • planowanie czasu pracy pracownika w umowach o pracę (zmiany kalendarza pracy w czasie trwania umowy, określanie wyjątków), wydruki kalendarzy miesięcznych i rocznych;
  • ewidencja umów zleceń, o dzieło oraz kontraktów menedżerskich (m.in. kwotowe koszty uzyskania przychodów); definiowanie elastycznych harmonogramów wypłacania rachunków dla umów cywilnoprawnych;
  • rejestracja faktycznego czasu pracy pracownika (nadgodziny, godziny nocne, godziny absencji, rozliczanie miesięczne lub okresowe, np. co 3 miesiące); ewidencja nieobecności w pracy (absencje chorobowe, urlopowe i wiele innych) dla umów o pracę i umów cywilnoprawnych (wybrane absencje);
  • rozbudowane składniki płacowe (naliczenia, potrącenia, składniki parametryczne, składniki definiowalne, składniki automatyczne, duże możliwości parametryzacji);
  • definicje list płac i zestawów płacowych, ułatwiające i automatyzujące naliczanie comiesięcznych wynagrodzeń; rozliczanie ewidencji czasu pracy, akordów, prowizji, naliczeń, potrąceń i potrąceń komorniczych w dowolnej liście płac; rozbudowany analizator wypłat;
  • naliczanie i drukowanie deklaracji skarbowych (PIT-4, PIT-4R,PIT-8AR, PIT-11/8B, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-40); generowanie danych do deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS;
  • obsługa PPK (deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe) zgodnie ze standardem przygotowanym przez Grupę Roboczą PPK.

  • Funkcjonalność Gratyfikanta GT można wzbogacić, instalując specjalne pakiety rozszerzeń: niebieski PLUS dla InsERT GT, zielony PLUS dla InsERT GT i czerwony PLUS dla InsERT GT. Natomiast użytkownikom, którzy wymagają nietypowych rozwiązań, dostosowanych do specyficznych potrzeb firmy, polecamy dodatek Sfera dla Gratyfikanta GT.
   Gratyfikant GT dostępny jest również w specjalnej ofercie przygotowanej dla biur rachunkowych i doradców podatkowych, która umożliwia zakup programu w promocyjnym zestawie.

  Gratyfikant GT Sfera - Otwarty system kadrowo-płacowy umożliwiający tworzenie własnych rozszerzeń

  Cena netto 2998 zł , licencja na 30 pracowników

  Gratyfikant GT Sfera jest nowoczesnym systemem kadrowo-płacowym, który oprócz standardowej funkcjonalności został wyposażony w Sferę dla Gratyfikanta GT - mechanizm umożliwiający rozbudowę systemu. Program powstał z myślą o użytkownikach, którym zależy na dodatkowych funkcjach, np. pobieraniu danych z systemów RCP czy definiowaniu własnych składników płacowych.

  Zobacz więcej »
  Rozszerzenia można zrealizować dzięki wykorzystaniu dwóch niezależnych mechanizmów:
  • Udostępnione biblioteki obiektów Gratyfikanta GT - umożliwia to pisanie rozwiązań wykorzystujących wewnętrzne obiekty Gratyfikanta GT; rozwiązania te mogą powstać w Visual Basic for Applications lub w innych językach programowania (np. Microsoft Windows Script, Java Script, Visual C++, Delphi, czy Java). Rozwiązania, które powstaną dzięki tej funkcjonalności przede wszystkim ułatwią codzienną pracę, zautomatyzują niektóre z wykonywanych czynności oraz dodadzą wiele nowych możliwości. Przykładem jest integracja z RCP.
  • Mechanizm obsługi skryptów definiujących składniki płacowe - umożliwia tworzenie dowolnie złożonych składników płacowych, umożliwiając tym samym np. uzależnienie tego składnika od zewnętrznych danych. Za pomocą tego mechanizmu wdrożeniowiec lub programista może definiować dowolne składniki płacowe w nowoczesnej technologii .NET za pomocą języków: Visual Basic.NET i C#. Zdefiniowane składniki zostaną dołączone do listy składników płacowych i będą mogły być w łatwy sposób wykorzystywane w obsłudze kadrowo-płacowej firmy.
  Podstawowe możliwości Gratyfikanta GT Sfera to:
  • unikalny i elastyczny model wynagrodzeń, dający bardzo duże możliwości w zakresie tworzenia, zarządzania i naliczania wynagrodzeń dla pracowników;
  • rozbudowana ewidencja pracowników (badania lekarskie, kursy bhp, nagrody, kary, historia zatrudnienia, podział na grupy, przypisywanie cech, zdjęcia pracownika i wiele innych);
  • ewidencja umów o pracę z bardzo elastycznym mechanizmem tworzenia zaawansowanych systemów wynagrodzeń (wiele definicji wypłat w jednej umowie, globalne lub indywidualne składniki płacowe);
  • planowanie czasu pracy pracownika w umowach o pracę (zmiany kalendarza pracy w czasie trwania umowy, określanie wyjątków), wydruki kalendarzy miesięcznych i rocznych;
  • ewidencja umów zleceń, o dzieło oraz kontraktów menedżerskich (m.in. kwotowe koszty uzyskania przychodów); definiowanie elastycznych harmonogramów wypłacania rachunków dla umów cywilnoprawnych;
  • rejestracja faktycznego czasu pracy pracownika (nadgodziny, godziny nocne, godziny absencji, rozliczanie miesięczne lub okresowe, np. co 3 miesiące);
  • ewidencja nieobecności w pracy (absencje chorobowe, urlopowe i wiele innych) dla umów o pracę i umów cywilnoprawnych (wybrane absencje);
  • rozbudowane składniki płacowe (naliczenia, potrącenia, składniki parametryczne, składniki definiowalne, składniki automatyczne, duże możliwości parametryzacji);
  • definicje list płac i zestawów płacowych, ułatwiające i automatyzujące naliczanie comiesięcznych wynagrodzeń; rozliczanie ewidencji czasu pracy, akordów, prowizji, naliczeń i potrąceń w dowolnej liście płac; rozbudowany analizator wypłat;
  • naliczanie i drukowanie deklaracji skarbowych (PIT-4, PIT-8A, PIT-11/8B, PIT-36, PIT-36L, PIT-37); generowanie danych do deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS.

  Gestor GT - system zarządzania relacjami z klientami, współpracujący z Subiektem GT

  Cena netto 699 zł , licencja na 3 stanowiska

  Gestor GT to wygodny i elastyczny system wspomagający budowanie trwałych relacji z klientami. Skutecznie wspiera różnego rodzaju działania handlowe i marketingowe, zapewniając wydajność i komfort pracy. Jego wszechstronność i możliwość dostosowania do własnych potrzeb sprawiają, że program może być wykorzystywany w firmach o dowolnej specjalizacji.

  Zobacz więcej »
  Gestor GT w czytelny sposób udostępnia wszystkie zgromadzone w systemie dane dotyczące klientów. Pozwala starannie wyselekcjonować grupę docelową, dzięki czemu możliwe jest lepsze dostosowanie działań do konkretnych osób. Ułatwia podejmowanie trafnych decyzji oraz przygotowanie odpowiednich strategii sprzedaży na podstawie różnych zestawień. A wszystko to za pomocą kilku ruchów. Program został skonstruowany tak, by zaoszczędzić czas i zapewnić maksymalną efektywność przy stosunkowo niskim nakładzie pracy.
  Najważniejsze zalety Gestora GT:
  • szybki dostęp do wszystkich informacji dotyczących klientów: działań, wiadomości, szans sprzedaży, dokumentów wystawionych w Subiekcie GT;
  • planowanie i rejestrowanie w systemie działań takich jak: spotkania, zadania, telefony, listy, faksy i rozmowy internetowe;
  • łatwe wyszukiwanie klienta z dowolnego miejsca w programie;
  • kalendarz pokazujący zakres i termin czynności do wykonania (w widoku miesięcznym, tygodniowym i dziennym) wraz z funkcją przypominania;
  • wbudowany moduł poczty elektronicznej - automatyczne przypisywanie e-maili do odpowiednich klientów, możliwość tworzenia wiadomości zbiorczych (mailing) na podstawie zdefiniowanych szablonów oraz pól autotekstu;
  • dostęp do pełnej historii kontaktów z klientem (działania, wiadomości e-mail, wystawione dokumenty, wiarygodność płatnicza, data ostatniego kontaktu, nazwisko opiekuna klienta, wysokość udzielonych rabatów itd.);
  • możliwość przydzielania zadań oraz sprawdzania postępu prac poszczególnych pracowników;
  • liczne zestawienia (m.in. lejek sprzedaży, prognozowanie sprzedaży, skuteczność sprzedawców, aktywność użytkowników itp.), także generowane na podstawie informacji zawartych w Subiekcie GT (np. sprzedaż wg asortymentu, raport o towarach);
  • możliwość dostosowania do własnych potrzeb (m.in. dodawanie własnych zestawień, dostosowanie wydruków, edytowalne słowniki, pola własne, pasek szybkiego dodawania obiektów);
  • powiązania - możliwość tworzenia relacji między obiektami, takimi jak klienci, szanse sprzedaży, działania i wiadomości;
  • biblioteka dokumentów;
  • schowek, w którym można przechowywać różne obiekty (np. zadania, wiadomości, klientów, szanse sprzedaży) do późniejszego wykorzystania;
  • obsługa walut (w tym pobieranie kursów walut przez Internet);
  • wygodny system notatek;
  • strona główna zawierająca listę zadań dla użytkownika oraz prognozę wartości sprzedaży liczoną na podstawie otwartych szans sprzedaży;
  • możliwość otwierania modułów w wielu zakładkach;
  • praca sieciowa wielu użytkowników programu.