Infostar - iRevo


System

Zapis paragonów i dokumentów magazynowych z kas Revo, podglad pracy kas, raportowanie. Przedstawiamy Państwu innowacyjny system pozwalający na sprawne zarządzanie punktami sprzedaży wyposażonymi w kasy fiskalne. Dzięki zastosowaniu naszego systemu możliwe jest zaoszczędzenie pieniędzy i czasu koniecznego do realizacji podstawowych działań logistycznych, handlowych i analiz biznesowych. Stworzony przez nas system pozwala zintegrować kasy fiskalne Posnet Revo, Bingo XL lub NEO pracujące w różnych lokalizacjach (również jako kasy przenośne) z systemami sprzedaży Subiekt GT oraz Axel. Integracja jest możliwa na dwa sposoby w zależności od potrzeb Klienta: integracja z komunikacją offline- w tym scenariuszu komunikacja z kasą nie jest realizowana na bieżąco lecz w wyznaczonym czasie (np. na koniec dnia). W takim przypadku konieczne jest podłączenie kasy do komputera na którym pracuje system, firmowej sieci LAN lub WiFi. Dzięki temu odczytamy z kasy dane o sprzedaży (obejmujące dane od ostatniego odczytu) lub zaprogramujemy kasę (np. nowymi towarami, cennikiem itp.). Minimalistycznym wariantem tej komunikacji jest dostarczanie pendive'a z kopią pamięci elektronicznej- w tym przypadku otrzymujemy jedynie informacje o dokumentach wystawionych na kasie. Integracja z komunikacją online- kasa fiskalna jest wtedy podłączona do Internetu poprzez wpięcie do sieci LAN lub WiFi w oddziale lub jeśli oddział nie posiada łącza internetowego albo jest to kasa mobilna, komunikacja jest realizowana przy użyciu modemu GPRS sieci komórkowej. Informacje spływają do firmy w bardzo krótkich odstępach czasu (już od 0,2 minuty), dzięki czemu możemy mieć na bieżąco informację m.in. na temat sprzedaży czy stanów magazynowych.

Pamięć elektroniczna

Zapis danych z kopii elektronicznej do bazy danych, również weryfikacja danych z sieci ethernet, WiFi oraz modemów GPRS. współpraca z systemami Subiekt GT i Axel, odczyt paragonów z kas fiskalnych i bezpośredni zapis do bazy danych, wystawianie i automatyczne wysyłanie do Subiekta/Axela zamówień bezpośrednio z kasy, wystawianie dokumentów przesunięć międzymagazynowych do Subiekta/Axela bezpośrednio z kasy fiskalnej, aktualizacja on-line stanów magazynowych na podstawie danych o sprzedaży, aktualizacja on-line stanów magazynowych na podstawie dokumentów magazynowych, wykonywanie inwentaryzacji na kasie i zapis bezpośrednio do Subiekta/Axela, automatyczna zmiana czasu na letni i zimowy, kontrola prawidłowej godziny, automatyczne programowanie/synchronizacja cenników, towarów, jednostek miary bezpośrednio z Subiekta/Axela komunikacja po WiFi, LAN i GPRS (poprzez dodatkowy modem), wczytywanie danych o sprzedaży z kopii elektronicznej bezpośrednio do Subiekta/Axela, rozbudowane, z możliwością rozszerzenia do potrzeb klienta analizy i statystyki (dostępne poprzez interfejs www systemu z każdego miejsca na Ziemi)

Dlaczego Revo?

sprawne zarządzanie i komunikacja z oddziałami, zautomatyzowane zmniejszanie stanów magazynowych w systemie, mechanizm prostej realizacji zamówień na dostawy z centrali, przeniesienia magazynowe z poziomu kasy ze skutkiem wywołanym na magazynie źródłowym i docelowym, inwentaryzacje z poziomu kasy z zapisem do programu, aktualne informacje o obrotach i stanach magazynowych, rozbudowane analizy, możliwość lepszego rozplanowania czasu i obsady personelu dzięki dziennej i godzinowej statystyce sprzedaży, dostęp do analiz i statystyk z dowolnego komputera lub smartfona z dostępem do Internetu, niski koszt zakupu w porównaniu do zakupu komputerów i licencji na oprogramowanie, wysoka niezawodność urządzeń (kasy psują się znacznie rzadziej niż komputery), niskie koszty utrzymania