Zmiany CsScan»  Przypisanie zapłaty do noty odsetkowej CsScan noty v1.4
2022.11.24

Po wybraniu wiersza noty naciskamy prawy klawisz myszy i wybieramy Przypisz notę
Program sprawdza, czy zapłata noty jest równa dopłaty do noty w dopłatach, jeśli nie, program proponuje korektę zapłaty do prawidłowej wartości.
Następnie program wyszukuje wszystkie zapłaty kontrahenta noty, które nie są przypisane do żadnego dokumentu. Jeśli znajdzie zapłaty, pokaże okienko płatności, z którego trzeba wybrać wpłatę poprzez zaznaczenie wiersza wpłaty i zamknięciu okienka. Filtry w tym okienku są nieaktywne.
Program sprawdza, czy dopłata spowoduje pełną zapłatę dokumentu, jeśli nie pokaże poniższe okienko. Tutaj przypadek dopłaty kwoty zapłaty do w pełni zapłaconego dokumentu.
Na koniec program prosi o potwierdzenie przypisania dokumentu. Po przypisaniu, nastąpi powiązanie noty z zapłatą oraz uaktualnienie kwoty zapłaty noty.


»  Dodano raport pasków towarów 2021.05.07

W słowniku towarów w menu pod prawym przyciskiem myszy pojawiła się opcja "Raport kodów paskowych". Wyświetlą się wszystkie dodane kody paskowe dla wszystkich towarów. szczegóły»

Pod prawym przyciskiem myszki dostępne jest menu które wygeneruje kody paskowe EAN8 z ostatniego indeksu towarowego dla wszystkich towarów, które nie miały tak wygenerowanego EAN8.


»  Dłużnicy w. 2.9w zadłużenie z faktur, Zmiana cen ewidencyjnych w. 1.007 2021.04.22

Dłużnicy w. 2.9w zadłużenie z faktur

W zadłużeniu z faktur w szczególnych przypadkach program źle pokazywał zadłużenie

Zmiana cen ewidencyjnych w. 1.007

Dodano grupę towarową do podsumowania, wprowadzono grupowanie po cenie ew. 1, 2 i obu naraz


»  w. 9.46w - Zapis zamówienia zakupu 2021.04.20

Zmieniono wpisywanie na wybór z listy pracownika zakładającego i zatwierdzającego zamówienie.


»  w. 9.46v - Zmiana działania filtra 2021.04.14

Do testów tylko w słowniku towarów
Filtr obsługuje znaki specjalne:
 • _ ? % * - użycie któregoś z nich spowoduje przejście w tryb szukania jakiegokolwiek znaku.
 • , - użycie przecinka spowoduje wyszukiwanie przez w trybie wyliczeniowym
 • - - myślnik spowoduje szukanie wartości od do
 • jeżeli wyrazy są oddzielone spacją wyszuka każdy wyraz w kolejności a pomiędzy dowolna liczba znaków.
 • w każdym innym przypadku zostanie wyszukany dokładnie tekst
Aby znak specjalny był traktowany jako zwykły trzeba go poprzedzić / lub nim samym. szczegóły»
Przykłady:
 • 'Chleb%' - spowoduje wyszukanie wszystkiego zaczynającego się od Chleb
 • '%Chleb%' - spowoduje wyszukanie wszystkiego zawierającego słowo Chleb
 • 'AB_DE' - spowoduje wyszukanie wyrazu zaczynającego się od AB a kończącego DE z jedną literą wewnątrz np. ABWDE
 • 'A1,B1,C2' - spowoduje wyszukanie wyrazów A1 lub B1 lub C1
 • '-ZZ' - spowoduje wyszukanie tekstowe wszystkich słów mniejszych niż ZZ
 • 'AA-BA' spowoduje wyszukanie pomiędzy AA a BA
 • 'Chleb biały' - spowoduje wyszukanie wszystkich wierszy zawierających po sobie słowa chleb, biały.
 • 'Chleb' - wyszuka słowo chleb
 • 'Chleb%%biały' wyszuka słowo chleb%biały