»  w.9.51y Rozszerzone logi zmian zamówień, rozbicie zamówień - dodatkowy dokument
2023.03.16

Wprowadzono rozszerzone logi zamówień, Log wywołuje się z opcji sprzedaż po zaznaczeniu/wybraniu zamówienia i po naciśnięcia ikony "I", Log składa się z trzech części, w pierwszej znajdują się zdarzenia ogólne, np. usunięcie zamówienia. W drugiej części znajduje się informacja, które pozycje zostały zmienione, w trzeciej, nowej części, znajdują się usunięte pozycje zamówienia. Dodatkowo naciskając na ikonę"I"prawym klawiszem myszy otrzymamy informację szczegółową zmiany pól nagłówka i pozycji zamówienia.

Wprowadzono możliwość sprzedaży z dwóch magazynów. Program pozwala na wybór z którego magazynu chcemy dokonać sprzedaży i na koniec rozbija zamówienie na dwie faktury. Dodatkowo takie dokumenty w przeglądzie dokumentów wiersze mają pochyłą czcionkę. Wprowadzono też czerwone tło dla dokumentów powiązanych (storna, korekty), rozszerzono informację o dokumencie, wprowadzono rozszerzony podgląd dokumentów powiązanych.

W pierwszej kolejności musimy wejść do opcji Edycja dokumentów i po wybrać główny dokument na danej filii, magazynie. W drugiej zakładce wpisujemy w formacie DDX symbol drugiego dokumentu i magazynu, np: WZ5.
W takim przypadku przy wyborze towaru będziemy mieli dostęp do towarów z magazynu pierwszego i drugiego dokumentu. Należy zauważyć, że dokument pierwszy może być inny niż drugi, np.: WZ i FV. Po wykonaniu tej czynności należy ponownie uruchomić program. Sprzedaż może być wykonana jedynie w obrębie jednej filii. Dokumenty wystawiane w ten sposób nie mogą mieć wpisanej kwoty płatności, a nawet jeśli przy zakończeniu dokumentu wpiszemy kwotę płatności, zostanie ona zignorowana. Oba dokumenty będą miały te same dane dot. akwizytora, samochodu itp.

Wydruk graficzny dokumentu powiązanego na fakturze jest możliwy za pomocą tabeli a5r, dostępne są wszystkie pola tabeli dokument i dokvat. W Edycji wydruków po wybraniu dokumentu np. wz1.frt dodajemy pole i uzupełniamy je wyrażeniem a5r.dokument. Wydruk tekstowy dokumentu powiązanego wymaga w Edycji dokumentów zakładka WZRy, kliknięcie na wybranym wzorze, dopisania trzyznakowego wyrażenia poprzedzonego tyldą. To wyrażenie musi być dodane do tabeli wydrdat np: wyrazenie NRX, opis_wyr a5r->dokument

Zdejmowanie ze stanu towarów z dokumentów powiązanych odbywa się wg ustawień dokumentów. W poniższym przykładzie z magazynu 1 program zdejmuje towar po typie wg metody pierwszy wszedł, pierwszy wyszedł dodatkowo najpierw poprawiając stan ujemny, tzn. najpierw usuwa stan ujemny a potem wg indeksu zdejmuje ze stanu. Z magazynu Y towar zdejmowany jest dokładnie wg indeksu.


» w.9.51g Skanowanie dokumentów i towarów
2023.01.02

Wprowadzono możliwość skanowania zdjęć towarów oraz wydruków dokumentów. Aby wprowadzić możliwość skanowania należy w pierwszej kolejności uruchomić program CsScan i zeskanować dowolny towar w poprawie towaru (klikamy na zdjęcie prawym klawiszem myszy)
Następnie należy uruchomić program Remscan i tam analogicznie wczytać zdjęcie towaru. Program zapyta czy ustawić ścieżkę do katalogu ze zdjęciami. Należy potwierdzić. Od tego momentu możliwe jest skanowanie dokumentów i towarów. Przy wystawianiu dokumentu można zeskanować dokument źródłowy poprzez kliknięcie na klawiszu skanera. Klawisz podświetli się na zielono. Po wydruku dokumentu automatycznie uruchomi się skaner.

Zdjęcia dostępne są w przeglądzie dokumentów po kliknięciu prawym klawiszem myszy na dokumencie i wybraniu z menu kontekstowego opcji "skan dokumentu. Wtedy w prawym dolnym rogu pojawi się okienko z podglądem. prawym klawiszem myszy możemy uruchomić skaner i nadgrać dokument lub prawym klawiszem myszy by powiększyć skan.

Aby odświeżyć skan należy przesunąć mysz nad skanem.


»  v 9.49b Zmiany stawek Vat
2022.01.28

W słowniku towarów dodano pole z poprzednią stawką Vat, w parametrach programu dodano pole 'Data zmiany stawek Vat', wprowadzono zmiany w zakupie

W pole daty zmiany stawek wpisujemy datę od której obowiązuje nowa stawka.

Po wgraniu tej wersji program automatycznie doda do tabeli słownika towarów pole vat_old i uzupełni to pole aktualną stawką Vat
Poniżej przedstawiono proces wymiany stawki Vat podczas dopisywania dokumentu zakupu, którego data sprzedaży jest z okresu sprzed zmiany stawek.
Uwaga!Zmiana stawek następuje tylko do momentu kontynuacji wystawiania dokumentu, w przypadku zaniechania wystawienia, program pozostawi na zamówieniu stawki jakie zostały przydzielone podczas dopisywania towaru do zamówienia. Ponowne wybranie zamówienia i zmiana daty sprzedaży na datę sprzed zmiany stawek uruchomi procedurę wymiany stawek.
Uwaga! Dokumenty DS, rozliczenie następuje wg stawek jakie zostały przydzielone podczas wystawiania dokumentu DS. Dokumenty DS zostały zablokowane w zakupie.


»  w 9.47f Szukanie w sprzedaży 2021.05.19

Po wejściu w szukanie towaru przy sprzedaży przy aktywnym polu typu i zaznaczonym pamiętaniu typu, przy szukaniu następnego towaru wciśnięcie klawisza DEL usuwa zawartość pola TYP i ustawia aktywne pole szukania ogólnego


Dodano cenę sprzedaży netto i brutto do kartotek(wymagane wczytanie domyślnych ramek ).
Dodano kod paskowy do przeglądu dokumentów(wymagane wczytanie domyślnych ramek ).


»  w. 9.47e Blokada storna, resize formatki 2021.05.17

Wprowadzono blokadę storna dla dokumentów. które są w parametrach grup pracowników w polu "blokada wystawiania dokumentu"
Wprowadzono zmianę rozmiarów okna "Informacja o dokumencie"
Zwiększono do 55 ilość znaków szukania towaru w sprzedaży
Uporządkowano kolejność przechodzenia pól przy zakończeniu sprzedaży
W sprzedaży przy wyszukiwaniu kontrahenta jak nie znajdzie w słowniku, to jak dopisujemy nowego następuje przeniesienie nipu do okienka edycji:


»  w 9.47c Forma płatności 2021.05.06

Zmieniono formę płatności przelew na bezgotówkowo


Aby forma była widoczna na dokumencie należy w edycji wydruku zmienić zawartość pola odpowiedzialnego za wydruk. najczęściej występuje tam:
iif(a5p.formapl="T","Przelew","Gotówka")
i wymieniamy na:
iif(a5p.formapl="T","Bezgotówkowo","Gotówka")
lub jeśli chcemy aby była drukowana deklaracja płatności:
dformpl(ASCANl(@dformpl,1,"KOM"),2)


»  w. 9.47b Zakupy od kontrahenta, kartoteki 2021.05.04

Do raportu "Zakupy od kontrahenta" dodano dodatkowy warunek: towary od dostawcy, producenta, sprzedawcy
Poprawiono przepełnienie przy kartotekach w przypadku wejścia w kartoteki z poziomy stanów magazynowych.


»  w. 9.47 Dopisanie nowego towaru w sprzedaży, zakupy kontrahenta, zakup, blokada ceny sprzedaży 2021.04.26

- Dodano dopisywanie nowego towaru w sprzedaży. Opcja dostępna po naciśnięciu klawisza F11 przy wybieraniu towaru. Przy sprzedaży "po indeksie" dopisany towar jest widoczny i możliwy od razu do dopisania pomimo zaznaczenia "bez stanów zerowych" . Przy sprzedaży "po typie" produkt będzie widoczny dopiero po zdjęciu filtra "stan<=0"
- W raporcie "Zakupy kontrahenta" zmieniono domyślny drugi filtr z "Typ" na "Nazwa towaru"
- W zakupie podczas wyboru towaru po kliknięciu na typ towaru lista było za wysoko, poprawiono
- Wprowadzono blokadę ceny sprzedaży. W słowniku towarów można zablokować cenę sprzedaży towaru. W przypadku, gdy cena po upuście jest mniejsza od ceny bazowej, program wymieni cenę sprzedaży na cenę bazową, co zostanie poprzedzone stosownym komunikatem. UWAGA Opcja nie działa w trybie kategorii cenowych


»  w. 9.46z Etykiety zebra/A4, daty w zakupie, edycja towaru w słowniku 2021.04.23

W słowniku towarów ostatnia zaznaczona pozycja nie była uwzględniana w wydruku etykiet, w szczególności jak była tylko jedna pozycja w tabelce, nie można było jej wydrukować. Poprawiono.

Dodano wybieranie dat z kalendarza oraz podświetlono nr faktury, jak istnieje w dokumentach.
W słowniku towarów dodano edycję towaru dostępną z menu kontekstowego.


»  w.9.46y Więcej niż 2 znaki w rozdzielaniu DS, Segregowanie ew. VAT 2021.04.22

Podczas korekty dokumentu z DS przy rozdzielaniu DS nie pozwalał na wpisanie w nowej ilości więcej niż 2 cyfr przed przecinkiem. Poprawiono.

Dodano segregowanie ewidencji VAT po numerze dokumentu

W sprzedaży po kodach paskowych dodano opcję pozwalającą wybór towaru w przypadku gdy różne towary mają te same kody paskowe:


»  w.9.46x Wartość w cenie wybranej w korekcie 2021.04.20

Wartość w cenie wybranej w korekcie została zmieniona na wartość taką, jaka była na dokumencie pierwotnym. W poprzerdnich wersjach przyjmowała wartość zadeklarowaną w dokumencie.

...


»  w. 9.46w - Edycja towaru .N w zakupie i sprzedaży 2021.04.15

Dodano edycję towaru .N (funkcja z CSScana) do zakupu i sprzedaży w Remscan. Opcja dostępna tylko dla pracownika mającego prawa do tej opcji.


»  w. 9.46v - KIlka drobnych zmian i poprawek 2021.04.14

Raport "Zakupy kontrahenta"
W raporcie Zakupy kontrahenta pod prawym klawiszem myszy wprowadzono do menu kontekstowego opcję Edytuj towar
Słownik towarów
W słowniku towarów przy zmianie typu na inny mógł się pojawiać błąd przy aktualizacji tabel pomocniczych. Błąd usunięto.
Szukanie towaru w sprzedaży
Wprowadzono nowe pole do wpisywania typu towaru oraz dwa pola zaznaczane. więcej »

Zaznaczone pole górne powoduje przy aktywacji okienka przejście kursora od razu do prawego pola. Stan zaznaczenia jest pamiętany. Zaznaczone pole dolne powoduje zapamiętanie zawartości lewego pola przy ponownej aktywacji okienka. Pole prawe jest zawsze czyszczone. Lewe pole jest przeznaczone do wpisywania typu, a prawe szuka wg zaznaczonych pól szukania
Pola te są wyświetlane jedynie po zaznaczeniu w parametrach pracownika pola Szukanie zgrubne towaru po typie


»  w. 9.46v - Poprzedni wolny Typ Indeksu 2021.04.12

Oprócz następnego wolnego wprowadzono również poprzedni wolny typ indeksu. Opcja szczególnie użyteczna w przypadku konieczności dodania nowego typu dla towaru o podobnych cechach
Podwójne kliknięcie na wolnym typie (tu na niebiesko np.00203A) spowoduje przepisanie typu do polaTyp


»  Najnowsza wersje RemScan 2021.03.12

xTyton

Uwaga, aby odebrać poniższe pliki musisz mieć przed nazwą strony http//, a nie https//.

Program magazynowy RemScan
EksportDokument.dll
Newtonsoft.Json.dll
inJpk.dll
CsScan.exe
vfp_test.dll
XadesNetLib.dll
TiT.dll
xMobil